Door wie

De Week van de Governance is een initiatief van en wordt tevens gehost door het Maatschappelijk-Verantwoord-Innoveren Energie programma (MVI-Energie). MVI-Energie is een dwarsdoorsnijdend innovatieprogramma van de Topsector Energie en heeft als doel om voor de snel veranderende sociaal-maatschappelijke context tot energie-innovaties te komen die de samenleving duurzaam versterken.

De week is de aftrap van een lerend netwerk op het vlak van governance: van verticaal naar horizontaal – hoe dan?

We werken in de voorbereiding van deze week, tijdens en na deze week met vele partijen samen. De week is een co-creatie. Zie ook de diverse co-creatoren.