Bijeenkomst laten aansluiten

Heeft u een bijeenkomst die in dit thema past? Mail ons direct: info@weekvandegovernance.nl

Aangesloten bijeenkomsten genieten van:

  • een extra podium,
  • ondersteuning bij het brengen van verdieping en verbreding,
  • toegang tot experts die mogelijk als spreker/reflector kunnen worden toegevoegd,
  • gezamenlijke bekendheid vooraf, tijdens en na de week van de governance,
  • eventueel ondersteuning op maat (in overleg),
  • aansluiten bij een lerend netwerk.