In deze week

Terugblik op de week van de Governance.
Lees hier de terugblik en de verslagen van alle bijeenkomsten.

Tijdens de Week van de Governance stond de vraag centraal: van verticaal naar horizontaal – hoe dan? Er is namelijk een fundamentele transitie gaande op het vlak van governance met grote impact op de energietransitie. Van verticaal ordenen, bewegen we naar horizontale vormen van samenwerking. Naar co-creatie. 

Wat is daarvoor nodig? Hoe gaan we dat doen? Daartoe zijn diverse thema’s aan bod gekomen, zoals: de belofte van big data, nieuwe (oude) vormen van besluitvorming (sociocratie) en zwermleiderschap:  een hype, of heeft het waarde? Deze week is tevens het startpunt van een lerend netwerk op dit vlak en het onderwerp is dan ook nog zeker niet afgesloten.

De energietransitie is meer dan een afstemmingsvraagstuk

Waarom is deze week georganiseerd?
De energietransitie is in volle gang, maar het gaat nog lang niet snel genoeg. Dit komt onder andere door spanningen op het vlak van governance. Aan de oppervlakte lijken de uitdagingen een praktisch afstemmingsvraagstuk tussen de betrokken partijen..verder lezen.

Bijeenkomst laten aansluiten

Heeft u een bijeenkomst die in dit thema past? Mail ons direct: info@weekvandegovernance.nl

Aangesloten bijeenkomsten genieten van:

  • een extra podium,
  • ondersteuning bij het brengen van verdieping en verbreding,
  • toegang tot experts die mogelijk als spreker/reflector kunnen worden toegevoegd,
  • gezamenlijke bekendheid vooraf, tijdens en na de week van de governance,
  • eventueel ondersteuning op maat (in overleg),
  • aansluiten bij een lerend netwerk.