Waarom deze week?

Doel van deze week

De week van de governance vraagt aandacht voor een grote ontwikkeling op het vlak van governance en de vraag hoe dit werkt in de praktijk. De transitie van verticale ordening naar horizontale samenwerking. Van stakeholder-management naar co-creatie. Van verantwoordelijkheden herverdelen en onderhandelen, naar samen onderzoeken, experimenteren en leren. Van verticaal naar horizontaal. Hoe doen we dat?

De week van de governance is de aftrap van een reeks bijeenkomsten en trainingen gedurende het jaar in een lerend netwerk. In de week willen we bestaande expertise ontsluiten en met elkaar op onderzoek.

Hoe werkt besluitvorming in een meer horizontale wereld? Hoe geven we leiding aan een zwerm van initiatieven? Hoe financieren we projecten vanuit horizontale verbindingen tussen allerlei partijen? Hoe benutten we (big) data om horizontale verbindingen mogelijk te maken, op een veilige, democratische wijze? Hoe werken we horizontaal samen? Hoe leren we in horizontale netwerken, met het hele systeem?

Leren in de praktijk staat tijdens de bijeenkomsten centraal zodat vaardigheden worden ontwikkeld om het toepasbaar te maken in de projectpraktijk te maken.

Aanleiding

De energietransitie is in volle gang, maar het gaat nog lang niet snel genoeg. Dit komt onder andere door spanningen op het vlak van governance. Zowel de samenwerking tussen overheidslagen onderling alsook tussen overheid, markt en maatschappij is weerbarstiger dan gedacht, nu oude logica verdwijnt in het energiedomein en een nieuwe logica zijn intrede doet.

Aan de oppervlakte lijken de uitdagingen op het vlak van governance een praktisch afstemmingsvraagstuk tussen de betrokken partijen. Uit een recente verkenning van het MVI-Energie programma blijkt echter dat het onder de oppervlakte om veel meer gaat; governance-uitdagingen gekoppeld aan de energietransitie, zijn niet met een simpele druk op de knop op te lossen. Wel lijkt er ontspanning mogelijk. Dit kan bereikt worden door een groter bewustzijn onder betrokkenen te cultiveren van de verschuivingen die plaatsvinden. Zo zorgen we ervoor dat betrokkenen niet te veel terugschieten in oude reflexen en tegelijkertijd het lef houden om op nieuwe manieren samen te werken. Er is meer aandacht nodig voor de skills en inzichten die recht doen aan meer horizontale vormen van governance; goed ontworpen en gefaciliteerde co-creatieprocessen, diepe vormen van besluitvorming en collectieve vormen van leiderschap. Er is veel expertise op dit vlak, maar het wordt nog niet gestructureerd noch voldoende ontsloten.

Over MVI-Energie

MVI-Energie is een dwarsdoorsnijdend innovatieprogramma van de Topsector Energie en heeft als doel om voor de snel veranderende sociaal-maatschappelijke context tot energie-innovaties te komen die de samenleving duurzaam versterken.

Gerelateerde artikelen:
Interview: Volgens Paul Verhaeghe wordt alles beter als we autoriteit niet langer als vies woord zien.

Formele en informele netwerken samen voor energietransitie

Resultaten verkenningtraject actieagenda MVI-e